Välkommen till min plats/Varför undervisa i historia ur ett mikroperspektiv

Från Wikiversity
Historia ur ett mikroperspektiv
Historia blir lätt något om handlar om någon annan och utspelar sig någon annanstans. Stora generella skeenden som industrialiseringen, urbaniseringen, första världskriget har stor plats i läroböckerna. Att utgå ifrån någonting bekant och nära gör att historien känns angelägen på ett annat sätt.


Det finns många fördelar tycker jag med att börja i det lilla och nära som ligger eleverna nära. Framförallt tror jag att historien blir väldigt mycket mer konkret om man börjar där. Det är inte abstrakt, inte långt bort, det är inte längesen utan det är här och nu.
— Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet


Jag tror att genom sådana här projekt så kan man faktiskt få en annan syn på var man bor och på sin egen plats i historien. Det drivs jag väldigt mycket av att det är en demokratiskt rättighet för alla som bor på en plats att känna att man är en del av platsens historia.
— Anna Ulfstrand, chef för dokumentationsenheten Stadsmuseet i Stockholm
"Välkommen till min plats" i undervisningen